Proč látkové pleny?

Látkové pleny v 21. století?

Ano, látkové pleny se opět vrací do rukou maminek a babiček. Ptáte se proč?

Důvody ekologické

Používání jednorázových plen představuje obrovskou ekologickou zátěž pro životní prostředí ve kterém žijeme. Každé dítě spotřebuje přibližně 5000 jednorázových plen za celé své přebalovací období. Toto množství představuje 1 tunu nerecyklovatelného odpadu, který končí na skládce či ve spalovně.
Neméně důležitým ekologickým hlediskem je spotřeba surovin pro výrobu plen, přepravní náklady na transport a odvoz použitých plen.

Důvody zdravotní


Látkové pleny jsou prodyšnější a jejich použití tak předchází vzniku opruzenin na zadečku. Široké balení látkových plen podporuje zdravý vývoj kyčlí. Nižší teplota v látkových plenách podporuje zdravý vývoj varlat u chlapečků.


Důvody ekonomické 


Používání látkových plen přináší výraznou úsporu v rodinném rozpočtu. Vyšší náklady spojené s jednorázovým pořízením plenkové výbavy ( 4000-7000 dle typu plen) se vrátí během prvních 6 měsíců. 
Náklady na jednorázové pleny představují částku cca 25000,- Kč, což v porovnání s použitím látkových plen přináší úsporů cca 10.000 Kč ( 7000,- náklady na pleny +7000,- náklady na praní za dva roky).